Vogelvereniging Haarlemmermeer

Thuis
De vereniging - lidmaatschap
Het bestuur
Contactavonden
Tafelkeuringen
Eigen vogelbeurzen
Vogelbeurzen extern
Tentoonstelling
Artikelen
Vogels gestolen
Foto's
Leuke links
Ringen bestellen
Jonge vogel gevonden?
Te koop / gevraagd

link naar de site van de NBvV

logo clubblad Vogelvereniging Haarlemmermeer

Contactavonden

De vogelvereniging Haarlemmermeer houdt vanaf september clubavonden voor alle leden. Hieronder de data.

Voor de leden die het nog niet kennen, bij een tafelkeuring kunt u vogels meenemen, die door keurmeesters gekeurd worden,
waarna de resultaten besproken worden, Leuk en vaak erg leerzaam.
TT-kooitjes zijn eventueel beschikbaar.

Maandag 18 september 2017 - Tafelkeuring
Maandag 16 oktober 2017 - Tafelkeuring
Maandag 19 Februari 2018 - Tafelkeuring
Maandag 19 maart 2018 - Algemene ledenvergadering
Maandag 16 april 2018 - Spreker over zaden etc.
Zaterdag 12 mei 2018 - Barbecue vanaf 15.00 uur.

Alle contactavonden, met uitzondering van de eind barbecue, beginnen om 20.00 uur.